گروه تخصصی گردشگری ایرانیان در طی 15 سال گذشته بالغ بر 150 رویداد نمایشگاهی داخلی و بین المللی را بر اساس تجربیات حرفه ای  تیم متخصص خود طراحی و برگزار کرده است.هدف گروه تخصصی گردشگری ایرانیان خلق رویدادهای جهانی و نوآوری در صنعت گردشگری، پیوند برگزار کنندگان تور،دفاتر گردشگری،هتل ها ،مراکز خدمات گردشگری مرتبط به یکدیگر در یک مجموعه کاملا تخصصی و حرفه ایی است.چشم انداز ما ارائه تجربه ای فوق العاده، تبادل ایده های نو و ایجاد فرصتهای تجاری بصورت بین المللی است.

هر یک از ما حلقه های یک زنجیر هستیم و به توانمندیها و پتانسیلهای یکدیگر ایمان داریم و باور داریم برای رسیدن هدفمان  به یک تیم متخصص نیازمندیم.

فهرست