تماس با ما

تیم ITM آماده پاسخگوی به شما عزیزان می باشد

بخش خدمات اختصاصی مشتری ما برای پاسخگویی به سوالات کلی شما در اینجا قرار دارد.

تیم خدمات مشتری

اگر در مورد مشارکت خود سؤالی دارید ، لطفاً با تیم خدمات مشتری خاص ما تماس بگیرید

شماره تماس : 66971616 (21) 0098

یعقوب قاسمی

رئیس هیات مدیره

ghassemi@iranitm.com

مهناز مصطفوی

mostafavi@iranitm.com
مسئول فروش آسیا

طاهره منجمی نژاد

monajemi@iranitm.com
مسئول فروش اروپا و آمریکا

فهرست