5 مهر الی 8 مهر 1401

2022/09/27 15:48:45

نمایشگاه بین المللی گردشگری

0
غرفه
0
کشور
0
بازدیدکننده
0
خریداران میزبان

اولین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران تراول مارکت

نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران تراول مارکت ”  ITM ”   به عنوان یکی از نمایشگاهای برتر گردشگری در خاورمیانه ، حجم عظیمی از متخصصین صنعت گردشگری و گردشگر که به دنبال فرصت های گردشگری از  سراسر جهان هسنتد را جذب می کند .

این رویداد بستر تجاری ارزشمند یست که فرصت های شغلی و همکاری جدیدی را برای بخش های گردشگری ایران و جهان فراهم می کند. در این رویداد غرفه های ایران ، مقاصد گردشگری ، مکان های گردشگری ، هتل ها و مراکز توریستی ، تورگردانان ، آژانس های مسافرتی و موارد دیگر را به نمایش می گذارد.

حامیان

فهرست